محسن امیریوسفی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
محسن امیریوسفی متولد 1350 آبادان، فارغ التحصیل ریاضی از دانشگاه اصفهان است. وی مدتی به نمایشنامه نویسی، عکاسی و ساخت تیزرهای تبلیغاتی مشغول بود و پس از آن به ساخت فیلم های کوتاه و مستند روی آورد.
February 23, 1972 (۵۱ سال )

عکس‌های محسن امیریوسفی


محسن امیریوسفی در اکران خصوصی فیلم «ماحی»
محسن امیریوسفی در اکران خصوصی فیلم «خواب تلخ»
محسن امیر یوسفی و جواد یحیوی در اکران خصوصی فیلم «خواب تلخ»
دعوتنامه عجیب عوامل «خواب تلخ» از مخاطبان
محسن امیریوسفی و اکبرعبدی در نمایی از پشت صحنه فیلم «آشغال های دوست داشتنی»
نمایی از پشت صحنه فیلم «آشغال های دوست داشتنی»
تورج اصلانی و محسن امیریوسفی در نمایی از پشت صحنه فیلم «آشغال های دوست داشتنی»
پوستر آشغال های دوست داشتنی
۶.۹۹ /۱۰

از مجموع ۳۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر آتشکار
۶.۹۳ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر سوم آذرشهر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خواب تلخ
۶.۳۲ /۱۰

از مجموع ۴۹۶ رای

امتیاز شما
پوستر قیف
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آشغال های دوست داشتنی
۶.۹۹ /۱۰

از مجموع ۳۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر آتشکار
۶.۹۳ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر خواب تلخ
۶.۳۲ /۱۰

از مجموع ۴۹۶ رای

امتیاز شما
پوستر قیف
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آشغال های دوست داشتنی
۶.۹۹ /۱۰

از مجموع ۳۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر آتشکار
۶.۹۳ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر خواب تلخ
۶.۳۲ /۱۰

از مجموع ۴۹۶ رای

امتیاز شما
پوستر خواب تلخ
۶.۳۲ /۱۰

از مجموع ۴۹۶ رای

امتیاز شما
پوستر خواب تلخ
۶.۳۲ /۱۰

از مجموع ۴۹۶ رای

امتیاز شما