نیلوفر دوستی پور

بازیگر
نیلوفر دوستی در سال 1350 در کرمانشاه متولد شد و دیپلم اقتصاد را در همان شهر دریافت کرد. او از همان زمان فعالیت هنری خود را در مرکز صدا و سیمای کرمانشاه آغاز نمود و در سال 1376 به فعالیت در زمینه بازیگری پرداخت.
April 23, 1971 (۵۲ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر آژانس دوستی
۶ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر شیفته
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بانوی کوچک
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر لج و لجبازی
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای آرزو
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ازدواج غیابی
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مسیح
۸.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر سالاد فصل
۶.۳۹ /۱۰

از مجموع ۱۲۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر فراری
۹ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر همکلاس
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر غزل
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما