دن گیلروی

کارگردان, نویسنده
دن گیلروی به انگلیسی Dan Gilroy متولد 24 ژوئن 1959 فیلم‌نامه‌نویس آمریکایی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر شبگرد
۶.۸۸ /۱۰

از مجموع ۲۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر فولاد ناب
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر اره برقی مخملی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جناب رومن جی اسرائیل
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کونگ: جزیره جمجمه
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۱۰۹۱ رای

امتیاز شما
پوستر شبگرد
۶.۸۸ /۱۰

از مجموع ۲۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر اره برقی مخملی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جناب رومن جی اسرائیل
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما