ساره صحرایی

بازیگر
ساره صحرایی بازیگر است.

عکس‌های ساره صحرایی

نمایی از سریال «دنگ و فنگ روزگار»
پوستر دنگ و فنگ روزگار
۵.۴۲ /۱۰

از مجموع ۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر گینس
۴.۶۹ /۱۰

از مجموع ۴۰۷ رای

امتیاز شما