رویا غفاری

نویسنده
رویا غفاری نویسندگی مجموعه تلویزیونی "یادآوری" را برعهده داشته است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر یادآوری
۸.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر گور به گور
۱.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پژواک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما