هرمز سیرتی

بازیگر
هرمز سیرتی متولد سال 1319 در شهر بابل بازیگر ایرانی است. آغاز کار او در سینما از سال 1365 با «هشت و نیم شب» بود.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر باغ گیلاس
۶.۳۸ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر مه بانو
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر رنج و سرمستی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر قانون
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نقش عشق
۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر سازمان 4
۹.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر هشت و نیم شب
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خانه قمرخانم
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما