محمدعلی جعفری

کارگردان, نویسنده, بازیگر
محمدعلی جعفری متولد 1304 تهران، فارغ التحصیل از هنرستان هنرپیشگی تهران و هنرستان صنعتی است. وی فعالیت هنری را سال 1322 با بازی در نمایش "مادام دو کاملیا" آغاز کرد و فعالیت در سینمای حرفه ای را سال 1335 با فیلم "مرجان" به کارگردانی شهلا ریاحی به عنوان بازیگر تجربه کرد. او در مهرماه 1365 به علت بیماری درگذشت.
پوستر مرجان
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر یاد و دیدار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر الکلی
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زشت و زیبا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر لذت گناه
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر وحشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نابغه هفت ماهه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ساحل انتظار
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دختر کوهستان
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر اشک ها و خنده ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پنجه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عشق بزرگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آفت زندگی یا مرفین
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مردی که رنج می برد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کلبه ای آنسوی رودخانه
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر الکلی
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عشق بزرگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آفت زندگی یا مرفین
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مردی که رنج می برد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر الکلی
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دختر کوهستان
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عشق بزرگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آفت زندگی یا مرفین
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مردی که رنج می برد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر الکلی
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عشق بزرگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آفت زندگی یا مرفین
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مردی که رنج می برد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما