میثاق زارع

بازیگر

میثاق زارع، بازیگر سینما و تلویزیون ایرانی است.

عکس‌های میثاق زارع

میثاق زارع در فیلم «بیوگرافی»
آنا نعمتی و میثاق زارع در فیلم «جاودانگی» ساخته مهدی فردقادری
پشت صحنه «زار»
میثاق زارع و غزاله نظر در تئاتر «اعتراف»
میثاق زارع و ایلیا نصرالهی در تئاتر «اعتراف»
پوستر تاکسی نارنجی
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زار
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بیوگرافی
۶.۲ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر نگاه خیره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اعترافات ذهن خطرناک من
۶.۴۸ /۱۰

از مجموع ۸۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر جاودانگی
۵.۶۱ /۱۰

از مجموع ۶۷ رای

امتیاز شما
پوستر اعتراف
۷.۶۸ /۱۰

از مجموع ۱۷۷ رای

امتیاز شما
پوستر کارتن خواب
۹ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر لرد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر همه چیز برای فروش
۶.۳ /۱۰

از مجموع ۳۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر عصبانی نیستم
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۱۲۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر من دیه گو مارادونا هستم
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۹۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر ملکاوان
۴.۶ /۱۰

از مجموع ۵۰ رای

امتیاز شما