هادی افتخارزاده

بازیگر, دستیار کارگردان

عکس‌های هادی افتخارزاده

پوستر فیلم «زغال» با بازی ژیلا شاهی و هادی افتخارزاده
پوستر زغال
۸ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر نامو(بیگانه)
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جلال
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دو نفر و نصفی
۸.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر آهسته نگاهم کن
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آنام
۵.۹۷ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر خط فرضی
۴.۷۱ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر جلال 2
۵.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر پسر انسان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پوست
۶.۰۳ /۱۰

از مجموع ۲۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر دو نفر و نصفی
۸.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما