هادی افتخارزاده

بازیگر, دستیار کارگردان

عکس‌های هادی افتخارزاده

پوستر فیلم «زغال» با بازی ژیلا شاهی و هادی افتخارزاده
پوستر آنام
۵.۸۸ /۱۰

از مجموع ۴۱ رای

امتیاز شما
پوستر پوست
۶.۰۵ /۱۰

از مجموع ۲۸۵ رای

امتیاز شما
پوستر پسر انسان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جلال 2
۵.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر خط فرضی
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر آهسته نگاهم کن
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دو نفر و نصفی
۸.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر جلال
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نامو(بیگانه)
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زغال
۸ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر دو نفر و نصفی
۸.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما