محمدجواد کاسه ساز

کارگردان, نویسنده, بازیگر
متولد 1351 تهران. دیپلم. وی در سال 73 نمایشنامه «با من مثل دریا» را کارگردانی کرد. حضور او در سینما با دستیاری کارگردانی پروژه های سینمایی چون «رنگ خدا»، «بچه های آسمان»، «لیلی با من است»، «حماسه مجنون»، «مردی شبیه باران»، «قله دنیا»، «نوروز» و «یاس های وحشی» رقم خورد. وی تا کنون سریال «گل های آبی» و فیلم کوتاه «پرنده باران» را کارگردانی کرده است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر رنگ خدا
۷.۱۸ /۱۰

از مجموع ۴۷۸۵ رای

امتیاز شما
پوستر مردی شبیه باران
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۱۰۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر حماسه مجنون
۷.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر قطار کودکی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین مرحله
۴.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر پروانه ای در مه
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر محافظ
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پروانه ای در مه
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر محافظ
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر حماسه مجنون
۷.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر یاس های وحشی
۴.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر قارچ سمی
۴.۵۸ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما