ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

عرفان محسنی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیعرفان محسنی

نقدهای عرفان محسنی

مقاله‌های عرفان محسنی

0

شکل گیری مونتاژ شوروی و ویژگی هایش


کتاب درک تئوری فیلم