امیر شیرمحمدی

کارگردان, نویسنده, بازیگر
امیر شیرمحمدی نویسنده و بازیگر ایرانی است.
پوستر عملیات 125
۶.۳۶ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر زنده باد مرگ
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر عملیات 125
۶.۳۶ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر زنده باد مرگ
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زنده باد مرگ
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما