امیر شیرمحمدی

کارگردان, نویسنده, بازیگر
امیر شیرمحمدی نویسنده و بازیگر ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر زنده باد مرگ
۸ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر عملیات 125
۶.۰۷ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر زنده باد مرگ
۸ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر عملیات 125
۶.۰۷ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر زنده باد مرگ
۸ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما