سهراب سلیمی

بازیگر

پوستر گفت هرسه نفرشان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ملاقات
۱۰.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دره هزار فانوس
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دیدار
۷ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر زاگرس
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما