هادی نامور

کارگردان, نویسنده, بازیگر
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر یارش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر یارش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دوران سربی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما