افشین علیار

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیافشین علیار
وب سایتt.me/afshinaliyar
درباره منمنتقد روزنامه بانی فیلم از سال 1386 و روزنامه هنرمند،،، دانشجوی انصرافی دانشکده سوره(کارگردانی) 1385
ارتباط با کاربر
1

   چند نکته درباره ی آقای معلمِ سینما  نکته اول: در این چند سالِ اخیر ماهنامه ی دنیای تصویر در صفحه یی ...


روزنامه هنرمند
2

فدریکوفلینی فیلمساز ایتالیایی می گوید: رفتن به سینما مثل بازگشت به رحمِ مادر است، ساکت و بی حرکت و غرقِ ...


روزنامه هنرمند
1

یادداشتی دربارۀ سینمای هنروتجربه


روزنامه هنرمند
2

نقد کردن در همه ی امور کار زیاد سختی نیست اما باید در زبانِ نقد لطافت و انعطاف پذیری را یاد گرفت منتقد ...


روزنامه هنرمند