ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

امیرمحمد بامداد ماچیانی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیامیرمحمد بامداد ماچیانی
درباره منمحقق و مولف در حوزه ی جامعه شناسی هنر

مقاله‌های امیرمحمد بامداد ماچیانی

0

روزگار ناخوش هنر در دانشگاه ها ما را بر آن داشت تا رسانه های هنری را که هر دم به شکل نکویی تریبون میان ...


اختصاصی نشریات هنری
0

توهین اخیر نشریه ی "یالثارات" لکه ی ننگی بر دامن فرهنگ و اخلاق این مملکت از خود بجا گذاشت.آنچه در این ...

0

سینما،حاصل تفکر و محصول عقیده است و اجتماع بستر شکل گیری تفکرات و عقاید ما میباشد.آنچه در این مقاله مطالعه ...