علی زمانی عصمتی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
علی زمانی عصمتی متولد 1352 یزد، فارغ التحصیل مهندسی عمران ـ نقشه برداری است. وی فعالیت هنری را سال 1373 با فیلمبرداری، تصویربرداری و فیلمنامه نویسی فیلم کوتاه آغاز کرد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر شیفتگی
۴.۰۶ /۱۰

از مجموع ۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر اوریون
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کوچه های باریک
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شیفتگی
۴.۰۶ /۱۰

از مجموع ۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر اوریون
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کوچه های باریک
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شیفتگی
۴.۰۶ /۱۰

از مجموع ۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر اوریون
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کوچه های باریک
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شیفتگی
۴.۰۶ /۱۰

از مجموع ۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر اوریون
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کوچه های باریک
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شیفتگی
۴.۰۶ /۱۰

از مجموع ۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر کوچه های باریک
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شیفتگی
۴.۰۶ /۱۰

از مجموع ۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر کوچه های باریک
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما