سامان پارسی

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیسامان پارسی
وب سایتhttps://www.instagram.com/saman_parsi
درباره منشاعر، منتقد فیلم، منتقد روزنامه هنرمند، آفتاب یزد، دو هفته نامه مهرگان نو، سایه سابقه همکاری با ضمیمه ادب و هنر روزنامه اطلاعات، خبرگزاری مهر، ابتکار و همدلی.
0

مردی به نام اوه از رقیبان فروشنده برای کسب جایزه اسکار فیلم خارجی زبان بود. فیلمی که بسیار آن را دوست ...


روزنامه هنرمند
0

در فیلم فروشنده فرهادی دو داستان موازی با یکدیگر را در امتداد هم به صورتی در هم تنیده روایت می کند و ...


روزنامه هنرمند
0

چه چیزی تفاوت میان کسی که دوربین دارد و عکس می گیرد و یک عکاس را تعیین می کند؟ هر دو عکس می گیرند اما ...


روزنامه هنرمند
0

اینکه می گویم سینمای فرهادی سینمایی ضد زن است منظورم این نیست که فرهادی خودآگاه این گونه می اندیشید بلکه ...


روزنامه نسل فردا