سامان پارسی

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیسامان پارسی
وب سایتhttps://www.instagram.com/saman_parsi
درباره منشاعر، منتقد فیلم، منتقد روزنامه هنرمند، آفتاب یزد، دو هفته نامه مهرگان نو، سایه سابقه همکاری با ضمیمه ادب و هنر روزنامه اطلاعات، خبرگزاری مهر، ابتکار و همدلی.
0

چه چیزی تفاوت میان کسی که دوربین دارد و عکس می گیرد و یک عکاس را تعیین می کند؟ هر دو عکس می گیرند اما ...


روزنامه هنرمند
0

اینکه می گویم سینمای فرهادی سینمایی ضد زن است منظورم این نیست که فرهادی خودآگاه این گونه می اندیشید بلکه ...


روزنامه نسل فردا
0

در هر سه فیلم، زنان نقش محوری روایت را دارند و بحران ها را زنان می آفرینند و سبب از هم پاشیدگی روابط، ...


روزنامه هنرمند
0

از شاخصه های سینمای حاتمی تاثیر او از تاریخ، زندگی اجتماعی مردم و ادبیات و روایت شاعرانه او در سینما ...


روزنامه همدلی