ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

جعفر تارین

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیجعفر تارین
درباره منکارشناس وسیاستگذار شبکه های ماهواره ای همسو - طراح وایده پرداز کاربردی اصول اثر گذاری وجذب مخاطب - تحلیل گر برنامه های درام ومستند تلویزیونی وسینمایی برای الگو برداری ساختاری ومحتوایی در بررسی لایه های شکاف وخلاهای جامعه هدف رسانه - برنامه ساز صدها ساعت برنامه های زنده،مستند،داستانی باکسب جوائزداخلی وخارجی - عضو فعال اتحادیه تهیه کنندگان خاورمیانه - ب، دلیل 32 سال تجربه تخصصی رسانه ای ، مسئولیتهای ذیل تصدی شد: مدیرکل سیما، عضوارزشیابی برنامه ها، معاون تولیدسیما، معاون پخش چند شبکه سیما ، عضو شورای اتاق فکر برخی شبکه ها، مدرس کارگردانی ، مدیر بررسی وتحلیل محتوی ، و... درجوار تصدی امور فوق ، برنامه سازی نیز فعالیت می شود وادامه دارد