ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

پیتر بردشاو

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیپیتر بردشاو
خبرهای مرتبط
وصف پیتر برادشو در گاردین از عباس کیارستمی و فیلم‌هایش
پیتر برادشو: عباس کیارستمی داستان پرداز پر رمز و رازی بود، فیلم سازی که داستان هایش به نوعی هم متعلق به این جهان و جهان بعد بودند.