فاطمه شکری

بازیگر
فاطمه شکری، بازیگر تلویزیون و سینما است.

عکس‌های فاطمه شکری


اکران مردمی فیلم «گشت 2» در سینما مگامال
حمید لولایی و فاطمه شکری در مینی سریال «زندگی شگفت انگیز است»
مینی سریال «زندگی شگفت انگیز است»
اکران خصوصی فیلم «سرکوفت» به کارگردانی کریم رجبی در سینما مگامال
اکران خصوصی «سرکوفت» به کارگردانی کریم رجبی در سینما مگامال
اکران خصوصی فیلم «سرکوفت» به کارگردانی کریم رجبی
فاطمه شکری، طناز دهقان و پانته آ مهدی نیا در سریال «دنگ و فنگ روزگار»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر پوست شیر
۸.۶۶ /۱۰

از مجموع ۱۶۴ رای

امتیاز شما
پوستر جلال 2
۳.۳۸ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر جلال
۱.۱۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر زیر یه سقف
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر از سرنوشت
۶.۹۷ /۱۰

از مجموع ۲۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر دنگ و فنگ روزگار
۵.۴۲ /۱۰

از مجموع ۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های پایین شهر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شکوه یک زندگی
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر قجرزاده ها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مرز خوشبختی
۴.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر عید امسال
۷ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر ازدواج جنجالی
۳.۸۱ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر شهر فرشتگان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مهر طوبی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آهوی من مارال
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زندگی شگفت انگیز است
۵.۶۲ /۱۰

از مجموع ۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر بانوی سردار
۵.۸۱ /۱۰

از مجموع ۸۰ رای

امتیاز شما
پوستر مردن در آب مطهر
۴.۱۲ /۱۰

از مجموع ۱۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر ساعت فراموشی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آرینا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پریا
۵ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر بانوی قلعه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آخرین شب سال
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مامور
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مشمشه (سینما خر)
۵.۰۶ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر اینجا هم باران می بارد
۷.۲۷ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر دوستی از جنس آتش
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تهران لندن
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر تبریز 2108
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گشت 2
۵.۴۷ /۱۰

از مجموع ۶۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر مثل من مثل تو
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شیر کوهستان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عشق و خیانت
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر کلاشینکف
۵.۷۲ /۱۰

از مجموع ۷۰۲ رای

امتیاز شما
پوستر سقف مات
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ماتیک مخملی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ایکی سلطان
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر موج و صخره
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بار هستی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گدان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خرها آدم نمی شوند
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر نیش زنبور
۵.۷۳ /۱۰

از مجموع ۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر پسرهای ترشیده
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آتیش بازی
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۲۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر سه درجه تب
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر فریاد
۷.۹ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر سیب سرخ حوا
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما