رضا چراغی

بازیگر, تدارکات, حمل و نقل

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر تیرباران
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زنگها
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر بایکوت
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شکار شکارچی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دو چشم بی سو
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر توجیه
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر لبه تیغ
۸.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شکار
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما