ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سروش چراغ زاده

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیسروش چراغ زاده

مقاله‌های سروش چراغ زاده

0

در این که نقد چیست و چگونه باید باشد سخن ها و جوهر قلم ها بسیار رفته است. نقد حتی اگر از طرف یک مخاطب ...

0

چند سالی است که بخش نمایش خانگی در آمریکا حسابی رونق گرفته و از نظر درآمد خودش را به نزدیک‌ترین فاصله‌ی ...


http://zoomg.ir/2015/08/11/54046/film-indusry-fundemental-shift/