امیری

امیری

بازیگر, شعر

پوستر مأمور دو جانبه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شبگرد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پرنده کوچک خوشبختی
۵.۷۲ /۱۰

از مجموع ۱۸۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر خاکستری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما