سعید قره خانلو

بازیگر

پوستر این سیب هم برای تو
۵.۰۳ /۱۰

از مجموع ۱۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر شهر زیبا
۷.۱۲ /۱۰

از مجموع ۲۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر برگ برنده
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر رستگاری در 20/8 دقیقه
۵.۱۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر روز کارنامه
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مزاحم
۶.۰۹ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما