آرزو لاچینی

بازیگر, گویندگان

آزیتا لاچینی سال 1316 در تهران متولد شد. همسر وی مرحوم «فیروز بهجت محمدی»، بازیگر می باشد. کار گویندگی و بازیگری در نمایش های رادیویی را از سال 1337 تجربه کرد. بازی در تئاتر را از سال 1340 و بازی در سینما را از سال 1341 با «مسافری از بهشت» به کارگردانی «نصرت الله وحدت» شروع به کار کرد.

پوستر مسافری از بهشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر الکلی
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ماهی ها در خاک می میرند
۹.۷ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر زنجیرهای ابریشمی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دبیرستان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شیر سنگی
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر هشت و نیم شب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جنگلبان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مکافات
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دلار
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سفر پرماجرا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آبی
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر عروسک فرنگی
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پرونده‌ای برای سارا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دزد عروسک ها
۶.۳۵ /۱۰

از مجموع ۴۹۸۴ رای

امتیاز شما
پوستر آقای هیروگلیف
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اثیری
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر جنایت
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پرنده کوچک خوشبختی
۵.۷۲ /۱۰

از مجموع ۱۸۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر مه بانو
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بی همتا
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شیفته
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سفر پرماجرا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما