ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

اعظم ابراهیمی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیاعظم ابراهیمی
دومین قسمت از 50 فیلم برتر غیر انگلیسی زبان مورد توجه که از آغاز قرن بیست و یکم تا به امروز اکران شده اند و در لیست منتقد سایت the playlist قرار گرفته اند را در ادامه معرفی می کنیم.
دومین قسمت از 50 فیلم برتر غیر انگلیسی زبان مورد توجه که از آغاز قرن بیست و یکم تا به امروز اکران شده اند و در لیست منتقد سایت the playlist قرار گرفته اند را در ادامه معرفی می کنیم.
50 فیلم غیر انگلیسی زبان مورد توجه که از آغاز قرن بیست و یکم تا به امروز اکران شده اند را در سه قسمت به انتخاب سایت the playlist انتخاب و در ادامه معرفی می کنیم.
درحالیکه استیون اسپیلبرگ یکی از طرفداران فرانشیز جنگ ستارگان است از دلیل درنگش برای ساخت جنگ ستارگان می‌گوید