نسرین نصرتی

بازیگر

گالری تصاویر

نسرین نصرتی، سارا فرقانی اصل و نیکا فرقانی اصل در سریال «پایتخت 5»
سریال «پایتخت 5»
پوستر سریال «پایتخت 5»
سریال «پایتخت 5»
سریال «پایتخت 5»
«پایتخت 5»
نسرین نصرتی و هومن حاجی عبدالهی در هجدهمین جشن حافظ

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس «ماموریت غیرممکن»
آنونس «ماموریت غیرممکن»
پوستر ماموریت غیرممکن
۳.۸۳ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر سی امین روز
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر وقت صبح
۳.۲۹ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر دندان آبی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر محمد رسول الله(ص)
۷.۲۳ /۱۰

از مجموع ۵۸۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر پایتخت 4
۷ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر پایتخت 2
۷.۰۷ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر تا ثریا
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر پایتخت 3
۷.۶۹ /۱۰

از مجموع ۳۶ رای

امتیاز شما
پوستر زیرخاکی 2
۶.۱۱ /۱۰

از مجموع ۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر پایتخت 5
۸.۰۹ /۱۰

از مجموع ۸۱ رای

امتیاز شما
پوستر قرعه
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پایتخت 6
۷.۶۹ /۱۰

از مجموع ۱۹۸ رای

امتیاز شما
پوستر کارآگاهان
۳.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما