نسرین نصرتی

بازیگر

عکس‌های نسرین نصرتی


نسرین نصرتی، سارا فرقانی اصل و نیکا فرقانی اصل در سریال «پایتخت 5»
سریال «پایتخت 5»
پوستر سریال «پایتخت 5»
سریال «پایتخت 5»
سریال «پایتخت 5»
«پایتخت 5»
نسرین نصرتی و هومن حاجی عبدالهی در هجدهمین جشن حافظ
جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس «ماموریت غیرممکن»
پوستر پایتخت 3
۷.۵۶ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر پایتخت 2
۷.۲۷ /۱۰

از مجموع ۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر وقت صبح
۳.۴ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر پایتخت 5
۸.۰۷ /۱۰

از مجموع ۸۲ رای

امتیاز شما
پوستر زیرخاکی 2
۶.۴۳ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر قرعه
۵.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر کارآگاهان
۳.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر پایتخت 6
۷.۶۹ /۱۰

از مجموع ۲۰۰ رای

امتیاز شما
پوستر تا ثریا
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر پایتخت 4
۷ /۱۰

از مجموع ۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر محمد رسول الله(ص)
۷.۲۳ /۱۰

از مجموع ۵۸۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر دندان آبی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سی امین روز
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ماموریت غیرممکن
۳.۸۳ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما