ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

صادق ثابتی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیصادق ثابتی
ارتباط با کاربر

مقاله‌های صادق ثابتی

0

مفهوم کایزن " تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجی " ...