سورن مناچیکانیان

بازیگر
پوستر شب بی پایان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یک شهروند کاملا معمولی
۶.۶۹ /۱۰

از مجموع ۶۷ رای

امتیاز شما
پوستر سارا
۶.۳۹ /۱۰

از مجموع ۱۰۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه
۵.۴۵ /۱۰

از مجموع ۹۵ رای

امتیاز شما
پوستر کلاه قرمزی و بچه ننه
۶.۷۸ /۱۰

از مجموع ۱۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر عشق گمشده
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خانه خلوت
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر مجسمه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما