ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

مسعود ریاحی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیمسعود ریاحی

مقاله‌های مسعود ریاحی

7
0

کافی است تلویزیون خود را روشن کنید، فرقی ندارد چه ساعتی باشد یا کدام شبکه را گرفته‌‌اید، اندکی که صبر ...


روزنامه ابتکار
0

آدمی از ابتدا، با ترس زیسته است و به نوعی بقای خود را مدیون مکانیسمی به نام ترس است. آنگاه که در تاریکی ...


مجله چلچراغ
0

شمایل زن در سینمای ایران دستخوش تغییرات بسیاری بوده است. تغییری که حرکت خود را آرام آغاز کرده و حال ...


مجله چلچراغ شماره 670
0

نگیزه نوشتن این یادداشت درگذشت عباس کیارستمی و موج بسیار وسیعی از پیام­ها و واکنش­هایی است که شاهد آن ...


هفته نامه چلچراغ