علی علایی

بازیگر, فیلمبردار, دستیار فیلمبردار
علی علایی بازیگر ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر پروانه ای در باد
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر قصه عشق
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آرامش قبل از طوفان
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آتش و خاکستر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر در امتداد شهر
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر جیب بر خیابان جنوبی
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر خانه به دوشان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما