فیاض موسوی

کارگردان, نویسنده

فیاض موسوی متولد 25 بهمن 1340 کارگردان و نویسنده ایرانی است.

پوستر خاتون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فاکتور 8
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای مه آلود
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ما چند نفر
۳.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر اشک انار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خاتون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای مه آلود
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ما چند نفر
۳.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر اشک انار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یک لحظه دیرتر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما