راضیه فلاح

نویسنده, طراح صحنه و لباس
وی همسر «محسن محسنی نسب»، کارگردان می باشد.
پوستر شیرهای جوان
۸.۲۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر باز باران
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر باز باران
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما