شایسته سجادی

بازیگر
شایسته سجادی بازیگر ایرانی است.

عکس‌های شایسته سجادی

ماهور جباری و شایسته سجادی در فیلم «آوا»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر سرگیجه
۶.۴۷ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر در انتهای روز
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آوا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما