آلیس برچ

نویسنده
آلیس برچ به انگلیسی Alice Birch متولد 10 سپتامبر 1986 نویسنده انگلیسی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر وراثت
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شگفتی
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یکشنبه مادری
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گفتگو با دوستان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مردم عادی
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خانم مکبث
۷.۰۳ /۱۰

از مجموع ۵۳۴ رای

امتیاز شما