مهناز کرباسچیان

بازیگر
مهناز کرباسچیان بازیگر ایرانی است.
پوستر باخانمان
۵.۷۹ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر مجبوریم
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر دودکش 2
۷.۱۶ /۱۰

از مجموع ۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر ترانه
۵.۵۴ /۱۰

از مجموع ۲۴ رای

امتیاز شما