مهناز کرباسچیان

بازیگر
مهناز کرباسچیان بازیگر ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر دودکش 2
۷.۴۱ /۱۰

از مجموع ۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر مجبوریم
۶.۸۵ /۱۰

از مجموع ۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر باخانمان
۵.۷۹ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر ترانه
۵.۷۲ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما