ایوان فرنو

بازیگر

ایوان فرنو (Yvonne Furneaux) بازیگر فرانسوی متولد 1926 است. او در فیلم انزجار بازی کرده است.

پوستر زندگی شیرین
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر انزجار
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما