ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

امیل نیگارد آلبرتسن

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیامیل نیگارد آلبرتسن
درباره منامیل نیگارد آلبرتسن (Emil Nygaard Albertsen) فیلمنامه نویس و تهیه کننده است.

فیلم‌های امیل نیگارد آلبرتسن

نویسنده(1 فیلم)