آریا پناهی

بازیگر

آریا پناهی بازیگر است.

پوستر قهرمان
۷.۴۱ /۱۰

از مجموع ۱۰۳ رای

امتیاز شما