سعید نورالهی

بازیگر

سعید نوراللهی در سال 1330 در تهران متولد شد. در دوران دبیرستان با انتخاب از طرف نماینده آموزش و پرورش به عنوان بازیگر مشغول به کار شد.

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر متهم گریخت
۶.۴۱ /۱۰

از مجموع ۷۰ رای

امتیاز شما
پوستر ازدواج صورتی
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر تولد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر لیلی با من است
۷.۴۹ /۱۰

از مجموع ۷۶۸۲ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای اعتراض
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دو همسفر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خانه نشین
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خانه مهر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر وارث
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سرزمین ملائک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین غزل
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بازی پنهان
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر کوچه اقاقیا
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر نسل سوخته
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر نطفه شوم
۴.۱۸ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر نگاه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مثلث آبی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر عبور از غبار
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شرایط عینی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تشکیلات
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما