حسین قورچیان

صدابردار, دستیار صدابردار, طراحی و ترکیب صدا
حسین قورچیان در زمینه طراحی و ترکیب صدا و صداگذاری در سینمای ایران فعالیت می‌کند. وی جوایز بین المللی بهترین طراحی صدا از فستیوال‌های گانادور مکزیک فروستبیت امریکا و ملبورن استرالیا و تندیس بهترین صداگذاری و میکس را از جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران برای فیلم «کل به جز» دریافت کرد.

عکس‌های حسین قورچیان


نشست خبری فیلم «خانه»(ائو) در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
نشست خبری فیلم «خانه»(ائو) در جشنواره فیلم فجر35
بهمن ارک و حسین قورچیان در نشست خبری فیلم «خانه»(ائو) در جشنواره فیلم فجر35
حسین قورچیان در اکران خصوصی فیلم «خانه»(ائو)
حسین قورچیان در نشست خبری فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
عوامل فیلم «هایلایت» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
نشست خبری «قصیده گاو سفید» در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

ویدیو و مصاحبه تصویری

مصاحبه اختصاصی سلام سینما ...
پوستر بی آبان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر عشق و جنون
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۷۲ رای

امتیاز شما
پوستر بوتاکس
۵.۶۳ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر هایلایت
۳.۵۷ /۱۰

از مجموع ۱۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر هفت و نیم
۵.۵۲ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر ناپدید شدن
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پروا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گذر موقت
۴.۶۵ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر جن زیبا
۵.۳۲ /۱۰

از مجموع ۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر پیک نیک در میدان جنگ
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر ایرو
۸.۵۶ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر یک کامیون غروب
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر رفتن
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر تمشک
۴.۹۲ /۱۰

از مجموع ۲۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر کوپال
۶.۴۷ /۱۰

از مجموع ۱۲۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر بدلکار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فرمول 13
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کله سرخ
۵.۲۹ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر دعوتنامه
۳.۳۱ /۱۰

از مجموع ۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر قیچی
۳.۱ /۱۰

از مجموع ۸۴ رای

امتیاز شما
پوستر شرفناز
۴.۳۱ /۱۰

از مجموع ۱۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر چتر سبز
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خواب تلخ
۶.۳۲ /۱۰

از مجموع ۴۹۶ رای

امتیاز شما
پوستر گل یا پوچ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آزاد راه
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آمین خواهیم گفت
۳.۰۹ /۱۰

از مجموع ۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر احتمال باران اسیدی
۶.۵۶ /۱۰

از مجموع ۲۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر خانه-ائو
۷.۱۵ /۱۰

از مجموع ۲۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر موریانه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر یقه سفید ها
۸.۲ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر همبازی
۵.۶۴ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر دلدار
۵.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۰۲ رای

امتیاز شما
پوستر قصیده گاو سفید
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۴۰۸ رای

امتیاز شما
پوستر مالیخولیا
۴.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر بی مادر
۴.۶۵ /۱۰

از مجموع ۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر ارفاق
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مردن در آب مطهر
۴.۱۲ /۱۰

از مجموع ۱۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر هایلایت
۳.۵۷ /۱۰

از مجموع ۱۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر کولبرف
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گذر موقت
۴.۶۵ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر فقط چشم‌هاتو ببند
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پیک نیک در میدان جنگ
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر بی سر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر یک کامیون غروب
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر کوته
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دژاوو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر در بین
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کله سرخ
۵.۲۹ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر دعوتنامه
۳.۳۱ /۱۰

از مجموع ۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر قیچی
۳.۱ /۱۰

از مجموع ۸۴ رای

امتیاز شما
پوستر گل یا پوچ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آزاد راه
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر موریانه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر طناب
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تاریکی
۸.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر چوری
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر حافظ
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عقل سرخ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خواب تلخ
۶.۳۲ /۱۰

از مجموع ۴۹۶ رای

امتیاز شما
پوستر ماندوو
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر رعد، یک داستان زنانه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر ساقی
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر حافظ
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما