سیامک احصائی

بازیگر, طراح صحنه, طراح صحنه و لباس
سیامک احصائی متولد 1336 آبادان، فارغ التحصیل نقاشی از دانشگاه کلیولند اوهایو آمریکا است. وی فعالیت سینمایی را با طراحی صحنه و لباس «دشمن» به کارگردانی عباس بابویهی آغاز کرد. از دیگر فعالیت های او میتوان به طراحی صحنه و لباس تئاتر و سریال های تلویزیونی نیز اشاره کرد.
September 23, 1957 (۶۶ سال )

عکس‌های سیامک احصائی

سیامک احصائی و باران احصایی در فیلم کوتاه «گسل»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر چپ راست
۵.۶۵ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر سگ بند
۶.۷ /۱۰

از مجموع ۸۴ رای

امتیاز شما
پوستر انعکاس
۶.۴۳ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین نبرد
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر معصوم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر چاقی
۵.۶ /۱۰

از مجموع ۱۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر قدمگاه
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر سیزده گربه روی شیروانی
۴.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر توکیو بدون توقف
۶.۵۴ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر تارزن و تارزان
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آفتاب بر همه یکسان می تابد
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر روی خط صفر
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین نقش
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نوک برج
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر عینک دودی
۸ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر رنجر
۸ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر فرار از جهنم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ویرانگر
۸ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر فرار مرگبار
۹.۳ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر دشمن
۸ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر کت چرمی
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خسوف
۶.۱۶ /۱۰

از مجموع ۶۳ رای

امتیاز شما
پوستر حوض نقاشی
۷.۴۸ /۱۰

از مجموع ۶۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر لحظه گرگ و میش
۷.۳۴ /۱۰

از مجموع ۴۱ رای

امتیاز شما
پوستر نردبام آسمان
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر امکان مینا
۴.۷۴ /۱۰

از مجموع ۳۶۵ رای

امتیاز شما
پوستر اخراجی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گسل
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آفتاب بر همه یکسان می تابد
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر روی خط صفر
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کارگران مشغول کارند
۶.۶۵ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر لیپار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما