ایرنه مکی

نویسنده
Irene Mecchi is known for her work on The Lion King (1994), Brave (2012) and Hercules (1997).
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر گوژپشت نتردام
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شیرشاه
۷.۷۶ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما