فرشید صمدی پور

بازیگر

فرشید صمدی پور بازیگر تئاتر و تلویزیون ایرانی است. وی در مجموعه تلویزیونی" برادر" به ایفای نقش پرداخته است.

پوستر دنده معکوس
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پهلوانان نمیمیرند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نسخه خطی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نامدار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر برادر
۵.۵۲ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر جیران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر معمای شاه
۴.۴۲ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر شب دهم
۷.۳۹ /۱۰

از مجموع ۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر ساعت فراموشی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جشن سربرون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گوهر کمال
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما