موسی حسن وند

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیموسی حسن وند
وب سایتhttps://telegram.me/tehrancouncil
درباره منتحلیل گر مسائل سیاسی و البته علاقمند به سینما https://www.facebook.com/profile.php?id=100009903870347 https://www.instagram.com/moosa_hasanvand/
ارتباط با کاربر