ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

موسی حسن وند

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیموسی حسن وند
وب سایتhttps://t.me/Moosa_Hasanvand
درباره منکارشناس و تحلیل‌گر مسائل سیاسی و بین الملل علاقمند به سینما moosa.hasanvand@gmail.com
ارتباط با کاربر

مقاله‌های موسی حسن وند

0

قرنطینه غافلگیرانه و بی خبر، همانقدر که بد است ممکن است باعث تجربیات جدیدتری شود. دیدن فیلم هایی که تاکنون ...


https://b2n.ir/030406
0

قرنطینه غافلگیرانه و بی خبر، همانقدر که بد است ممکن است باعث تجربیات جدیدتری شود. دیدن فیلم هایی که تاکنون ...


https://b2n.ir/030406