میهن بهرامی

نویسنده, طراح صحنه
وی همسر «محمد متوسلانی»، کارگردان و داستان نویس می باشد.
پوستر مسافران
۶.۷۳ /۱۰

از مجموع ۸۹ رای

امتیاز شما
پوستر جستجوگر
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جستجوگر
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما