سید محمد رضا عبادی

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیسید محمد رضا عبادی
0

مرد خندان همیشه عینک دودی سینمای ایران چه غریبانه در جایی دیگر آخرین سکانس زندگی خود را رقم زد.

0

با اکران فیلم بادیگارد جای خالی شخصیت های قهرمانی دوباره احساس شد. انتظار می رود در کنار آثار حاتمی کیا ...

0

در این مقاله کوتاه، نگاهی به سالهای مختلف کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا به خصوص به آثاری که در آن ها پرویز ...

0

مهم نیست چه چیزی تبلیغ بشود، هر که پول بدهد برایش تبلیغ می کنند. لذا بعید نیست چند وقت دیگر در اخبار ...