مهران آتش زای

بازیگر
مهران آتش زای دستیار کارگردان و بازیگر ایرانی است.

عکس‌های مهران آتش زای

فیلم سینمایی «مشمشه»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر در وجه حامل
۵.۰۵ /۱۰

از مجموع ۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر شب اول هجده سالگی
۶.۹۵ /۱۰

از مجموع ۶۰ رای

امتیاز شما
پوستر مشمشه (سینما خر)
۵.۰۶ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر خیابان دیوار
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما